دعای ندبه به دو شکل نقل شده است. مشهدی در مزار کبیر و سیدبن طاووس در اقبال بعد از دعای ندبه، نماز را نقل نکرده‌اند، اما سید بن طاووس در مصباح الزائر بعد از دعای ندبه، نماز را نقل می‌کند. علامه مجلسی نیز در بحار الانوار نماز را آورده است. بنابراین می‌توان به دوگونه نیز عمل کرد(هم نماز خواند و هم آن را ترک کرد).

 

 

منبع:پرسمان