آن روز ز درد و غم لبالب بودم

همچون دَرِ خانه غرق در تب بودم

یک سوی حسین را تسلی دادم

از سوی دگر پناه زینب بودم

 

شاعر: علی انسانی