آندم که شرار زهر شد دردل ماه

بر گوهر چشمان حسین کرد نگاه

فرمود برادرم به من گریه نکن

لایوم کیومکَ اباعبدالله

 

شاعر: محسن معقولی