همه مراجع: اگر توأم با معصیت و یا هتک حرمت ایام عزادارى حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)  نباشد، اشکال ندارد؛ ولى سزاوار است که مسلمانان غیرتمند، سعى کنند این گونه مراسم را در ماه هاى دیگر وایام متناسب با خود برگزار کنند؛ چرا که امام صادق (علیه السلام)  مى فرماید: خداوند شیعیان ما را رحمت کند که در شادى ما شاد و در ایام حزن مامحزون هستند و مسلم است که ایام محرم، ایام حزن پیشوایان دینى ما است.

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان