ثقلین
TasvirShakhesTarikhFarhang-12-Thaqalain-IR

نقش دولت شیعی سربداران خراسان در گسترش تشیع و تمدن اسلامی

مقاله ای از سید روح اله پرهیزکاری

بررسی فعالیت‌ها و اقدامات دولت‌ها و حکومت‌ها در گسترش یک دین یا مذهب و یا ایجاد و گسترش فرهنگ و تمدن، اهمیت فراوانی دارد. در ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-330-13960524-Thaqalain-Ir

نقش سیاسی خاندان یقطین در تاریخ شیعه

مقاله ای از فاطمه جعفر نیا

خاندان یقطین، یکی از تأثیرگذارترین خاندان­های علمی و سیاسی شیعی کوفه از اواسط قرن دوم تا اواسط قرن سوم هجری است که از سویی ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-259-13960519-Thaqalain-Ir

امام کاظم علیه السلام و سازمان وکالت

مقاله ای از محمد رضا جباری

سازمان وکالت، مجموعه‏اى متشکل از امامان معصوم: و عده‏اى از پیروان نزدیک و وفادار آنان بود که با همکارى یکدیگر، تشکیلات هماهنگ و منسجمی را ...