ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-13991009-Clip-324-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

خیرخواهی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه حتی برای دشمن

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 09 / دی / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «خیرخواهی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه حتی برای دشمن»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و یکم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 09 ...

TasvirShakhes-Kashani-13991009-Clip-323-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

در مذاکرات ابوموسی و عمروعاص چه گذشت؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 09 / دی / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «در مذاکرات ابوموسی و عمروعاص چه گذشت؟»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و یکم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 09 دی ...

TasvirShakhes-Kashani-13991009-Clip-322-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

به اسم عمل به حق، حاکم مشروع مسلمین خلع شد!

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 09 / دی / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «به اسم عمل به حق، حاکم مشروع مسلمین خلع شد!»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و یکم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ...

TasvirShakhes-Kashani-13991002-Clip-321-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

اعترافی به یک حقیقت

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 02 / دی / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «اعترافی به یک حقیقت»؛ برگرفته شده از قسمت هفتادم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 02 دی ماه سال 1399 ...

TasvirShakhes-Kashani-13991002-Clip-320-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

اگر نام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در قرآن آمده بود، دیگر اختلافی نبود؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 02 / دی / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «اگر نام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در قرآن آمده بود، دیگر اختلافی نبود؟»؛ برگرفته شده از قسمت هفتادم برنامه تلویزیونی «سمت ...

TasvirShakhes-Kashani-13991002-Clip-319-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

خستگی سپاهیان و منفعت طلبی ها، عوامل تحمیل حکمیت

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 02 / دی / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «خستگی سپاهیان و منفعت طلبی ها، عوامل تحمیل حکمیت»؛ برگرفته شده از قسمت هفتادم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 02 دی ...

TasvirShakhes-Kashani-13991002-Clip-318-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

پشیمانی و تفرقه،‌ دستاوردِ کوفیان بعد از پذیرشِ حکمیت

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 02 / دی / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «پشیمانی و تفرقه،‌ دستاوردِ کوفیان بعد از پذیرشِ حکمیت»؛ برگرفته شده از قسمت هفتادم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 02 دی ...

TasvirShakhes-Kashani-13991002-Clip-317-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

محتوای تعهدنامه و حکمیت چه بود؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 02 / دی / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «محتوای تعهدنامه و حکمیت چه بود؟»؛ برگرفته شده از قسمت هفتادم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 02 دی ماه سال 1399 ...

TasvirShakhes-Kashani-13990925-Clip-316-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

چرا ابوموسی اشعری تحمیل شد؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 25 / آذر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «چرا ابوموسی اشعری تحمیل شد؟»؛ برگرفته شده از قسمت شصت و نهم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 25 آذر ماه سال ...

TasvirShakhes-Kashani-13990925-Clip-315-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

زیاده خواهی برخی سپاهیان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 25 / آذر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «زیاده خواهی برخی سپاهیان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه»؛ برگرفته شده از قسمت شصت و نهم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 25 ...

TasvirShakhes-Kashani-13990925-Clip-314-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

«حکمیت»، نتیجه نشناختن حق و امام حق

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 25 / آذر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «حکمیت، نتیجه نشناختن حق و امام حق»؛ برگرفته شده از قسمت شصت و نهم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 25 آذر ...

TasvirShakhes-Kashani-13990925-Clip-313-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

چرا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه «حکمیت» را پذیرفتند؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 25 / آذر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «چرا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه «حکمیت» را پذیرفتند؟»؛ برگرفته شده از قسمت شصت و نهم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 25 ...

TasvirShakhes-Kashani-13990925-Clip-312-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

مالک اشتر، غیرقابل نفوذ!

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 25 / آذر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «مالک اشتر، غیرقابل نفوذ!»؛ برگرفته شده از قسمت شصت و نهم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 25 آذر ماه سال 1399 ...

TasvirShakhes-Kashani-13990918-Clip-311-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

توجیه نادرست یک واقعه تاریخی

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 18 / آذر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «توجیه نادرست یک واقعه تاریخی»؛ برگرفته شده از قسمت شصت و هشتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 18 آذر ماه سال ...

صفحه 4 از 38« بعدی...23456...102030...قبلی »