ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-13991121-Clip-352-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

قبرستان باید محل عبرت گیری ما باشد

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 21 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «قبرستان باید محل عبرت گیری ما باشد»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و هفتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 21 بهمن ...

TasvirShakhes-Kashani-13991121-Clip-351-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

نماز، در جامعه ما محترم نیست!

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 21 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «نماز، در جامعه ما محترم نیست!»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و هفتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 21 بهمن ماه ...

TasvirShakhes-Kashani-13991121-Clip-350-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

شهادت مالک ابن اشتر

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 21 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «شهادت مالک ابن اشتر»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و هفتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 21 بهمن ماه سال 1399 ...

TasvirShakhes-Kashani-13991121-Clip-349-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

آرزو دارم فدای تو شوم!

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 21 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «آرزو دارم فدای تو شوم!»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و هفتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 21 بهمن ماه سال ...

TasvirShakhes-Kashani-13991121-Clip-348-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

نسبت به جامعه، خوبی و بدی را باهم ببینیم

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 21 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «نسبت به جامعه، خوبی و بدی را باهم ببینیم»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و هفتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ ...

TasvirShakhes-Kashani-13991114-Clip-347-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

وظیفه حکومت، تسهیل جاده هدایت است

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 14 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «وظیفه حکومت، تسهیل جاده هدایت است»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و ششم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 14 بهمن ماه ...

TasvirShakhes-Kashani-13991114-Clip-346-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

یاد مرگ در جامعه، سرکشی ها را کنترل میکند

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 14 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «یاد مرگ در جامعه، سرکشی ها را کنترل میکند»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و ششم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ ...

TasvirShakhes-Kashani-13991114-Clip-345-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

نقش تأثیرگذار مادر در تربیت

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 14 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «نقش تأثیرگذار مادر در تربیت»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و ششم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 14 بهمن ماه سال ...

TasvirShakhes-Kashani-13991107-Clip-344-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

شاه کلید اخلاقی

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 07 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «شاه کلید اخلاقی»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و پنجم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 07 بهمن ماه سال 1399 ...

TasvirShakhes-Kashani-13991107-Clip-343-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

عاقبت جنگ نهروان

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 07 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «عاقبت جنگ نهروان»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و پنجم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 07 بهمن ماه سال 1399 ...

TasvirShakhes-Kashani-13991107-Clip-342-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

دنیادوستی خوارج، علت اصلی مقابله آنها با امام حق

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 07 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «دنیادوستی خوارج، علت اصلی مقابله آنها با امام حق»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و پنجم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ ...

TasvirShakhes-Kashani-13991107-Clip-341-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

پیشگویی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و اثبات حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 07 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «پیشگویی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و اثبات حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و ...

TasvirShakhes-Kashani-13991107-Clip-340-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

آنجا که حق خدشه دار شود، جای تقیه نیست

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 07 / بهمن / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «آنجا که حق خدشه دار شود، جای تقیه نیست»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و پنجم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ ...

TasvirShakhes-Kashani-13991030-Clip-339-Barname-Samte-Khoda-Thaqalain_IR

با خوارج، با سنت قطعی پیامبر صلی الله علیه و آله محاجه کن!

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 30 / دی / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «با خوارج، با سنت قطعی پیامبر صلی الله علیه و آله محاجه کن!»؛ برگرفته شده از قسمت هفتاد و چهارم برنامه ...

صفحه 2 از 3812345...102030...قبلی »