ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-13990611-Clip 241-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

چرا امام حسین صلوات الله علیه در برابر معاویه قیام نکردند؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 11 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «چرا امام حسین صلوات الله علیه در برابر معاویه قیام نکردند؟»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و چهارم برنامه تلویزیونی «سمت ...

TasvirShakhes-Kashani-13990611-Clip 240-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

تفاوت جایگاه سیّدالشّهداء صلوات الله علیه با سایر ائمه علیهم السلام

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 11 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «تفاوت جایگاه سیّدالشّهداء صلوات الله علیه با سایر ائمه علیهم السلام»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و چهارم برنامه تلویزیونی «سمت ...

TasvirShakhes-Kashani-13990611-Clip 239-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

ادلّه اتهامات ناروای حکومت و عالمان درباری علیه امام حسین صلوات الله علیه

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 11 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «ادلّه اتهامات ناروای حکومت و عالمان درباری علیه امام حسین صلوات الله علیه»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و چهارم برنامه ...

TasvirShakhes-Kashani-13990611-Clip 238-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

«نافع بن هلال» صحابیِ با بصیرت امام حسین صلوات الله علیه

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 11 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان ««نافع بن هلال» صحابیِ با بصیرت امام حسین صلوات الله علیه»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و چهارم برنامه تلویزیونی «سمت ...

TasvirShakhes-Kashani-13990611-Clip 237-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

«سعید بن عبدالله» صحابی وفادار سیدالشهدا صلوات الله علیه

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 11 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان ««سعید بن عبدالله» صحابی وفادار سیدالشهدا صلوات الله علیه»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و چهارم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ ...

TasvirShakhes-Kashani-13990604-Clip 236-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR!

مسأله مخالفت امام حسین صلوات الله علیه با یزید ملعون، تنها شربخواری او نبود!

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 04 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «مسأله مخالفت امام حسین صلوات الله علیه با یزید ملعون، تنها شربخواری او نبود!»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و سوم ...

TasvirShakhes-Kashani-13990604-Clip 235-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

ماجرای خروج امام حسین صلوات الله علیه از مدینه

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 04 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «ماجرای خروج امام حسین صلوات الله علیه از مدینه»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و سوم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ ...

TasvirShakhes-Kashani-13990604-Clip 234-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

دلایل کم ارزش قیام مردم مدینه علیه یزید ملعون

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 04 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «دلایل کم ارزش قیام مردم مدینه علیه یزید ملعون»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و سوم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ ...

TasvirShakhes-Kashani-13990604-Clip 233-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR!

دفاع از عقیده ای باطل!

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 04 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «دفاع از عقیده ای باطل!»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و سوم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 04 شهریور ماه سال ...

TasvirShakhes-Kashani-13990604-Clip 232-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

چه کسانی از بیعت با یزید ملعون خودداری می کردند؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 04 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «چه کسانی از بیعت با یزید ملعون خودداری می کردند؟»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و سوم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ...

TasvirShakhes-Kashani-13990604-Clip 231-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

تا محرّمِ بعدی چه کاری از دستِ ما بر می آید؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 04 / شهریور / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «تا محرّمِ بعدی چه کاری از دستِ ما بر می آید؟»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و سوم برنامه تلویزیونی «سمت ...

TasvirShakhes-Kashani-13990528-Clip 229-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR!

وقتی معاویه ملعون فرزند فاسدش را به عنوان خلیفه معرفی می کند!

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 28 / مرداد / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «وقتی معاویه ملعون فرزند فاسدش را به عنوان خلیفه معرفی می کند!»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و دوم برنامه تلویزیونی ...

TasvirShakhes-Kashani-13990528-Clip 228-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

پستی و دنائت و ریاست طلبی مغیره ملعون

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 28 / مرداد / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «پستی و دنائت و ریاست طلبی مغیره ملعون»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و دوم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 28 ...

TasvirShakhes-Kashani-13990528-Clip 227-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

اقدامات معاویه ملعون برای حذف رقبای یزید ملعون

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 28 / مرداد / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «اقدامات معاویه ملعون برای حذف رقبای یزید ملعون»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و دوم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 28 ...

صفحه 10 از 38« بعدی...89101112...2030...قبلی »