ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

من آینه ی کرامت پنج تنم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

من آینه‌ی کرامت پنج تنممن صاحب سُفره‌ی مدینه حَسَنممجموعه‌ی اهل بیت، نورند ولینوری که کریم اهل بیت است مَنم شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

مستوره ی حلم حی سر مد حسن است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس محمدی (آزرده)

مستوره ی حلم حی سر مد حسن استرخشان در گنجینه ی احمد حسن استآرام دل فاطمه و جان علیزیبا گل گلزار محمد، حسن است شاعر: عباس ...

TasvirShakhesEmamHasan

فریاد اگرچه در تو پنهان بودست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مصطفي محدثي خراساني

فریاد اگرچه در تو پنهان بودستخورشید تکلمت فروزان بودستصلح تو برای نهضت عاشوراآرامش پیش پای طوفان بودست شاعر: مصطفی محدثی خراسانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

نه گرد توو نه گرد من می چرخد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود سنجری

نه گرد توو نه گرد من می چرخدعالم به مدارپنج تن می چرخددیری است تمام ذره های ملکوتپروانه صفت دور حسن می چرخد شاعر: محمود سنجری ...

TasvirShakhesEmamHasan

در عشق چرا به جان و تن فکر کنیم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود سنجری

در عشق چرا به جان و تن فکر کنیمتا اوست چرا به خویشتن فکر کنیمگل کرد حماسه ی حسینی تا مایک لحظه به غربت حسن ...

TasvirShakhesEmamHasan

پیش تو اگرچه صبراز پاافتاد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین دارند

پیش تو اگرچه صبراز پاافتادباشیعه بگوکه تشت پیش تونهاد؟صلح تواگرچه تلخ اما یک روزدر قامت لاله گون قاسم گل داد شاعر: حسین دارند ...

TasvirShakhesEmamHasan

بغض تو شهاب آسمان پیما شد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین دارند

بغض تو شهاب آسمان پیما شدموجی شد و سر به خون زد و دریا شدصبر تو کنار خشم خونرگ حسین(ع)شمشیر دو دم به روز عاشورا ...

TasvirShakhesEmamHasan

روح پدرم شاد که می گفت به من

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سعید حدادیان

روح پدرم شاد که می گفت به منخوش باد دمی که دیده آید به سخنعمری به زبان بی زبانی چون اشکیک چشم حسین گفت،یک چشم ...

TasvirShakhesEmamHasan

در مدح حسن لنگ کمیت آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی آصفی

در مدح حسن لنگ کمیت آمده استبیتی است مرا که شاه بیت آمده استبر جمله گدایان جهان مژده دهید میلاد کریم اهل بیت آمده است شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

به روز نیمه‌ی ماه صیام ربّ ودود

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد علامه

به روز نیمه‌ی ماه صیام ربّ ودودکمال رحمت ایزد زغیب شد به شهودبه مولد حسن مجتبی ز عرش برینبلند گشت ندا آفرین بر این مولود شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

یاسی که بهشت بوستانش گردد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود تاری (یاسر)

یاسی که بهشت بوستانش گرددلبریز ستاره آسمانش گردداین ماه که از پرده برون می‌آیدخورشید گدای آستانش گردد شاعر: محمود تاری (یاسر) ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر روشنی ماه دلیل آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود تاری (یاسر)

بر روشنی ماه دلیل آمده استبر کعبه عاشقان خلیل آمده استاین مولد آسمانی کیست کز اوبوی پر و بال جبرئیل آمده است شاعر: محمود تاری (یاسر) ...

TasvirShakhesEmamHasan

آئینه‌ی حلم احمدی کیست؟ حسن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی آهی

آئینه‌ی حلم احمدی کیست؟ حسنمرآت صفات سرمدی کیست؟ حسندر گلشن مرتضی و باغ زهرانورسته گل محمدی کیست؟ حسن شاعر: علی آهی ...

TasvirShakhesEmamHasan

برخیز که ماه انجمن، پیدا شد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: دکتر قاسم رسا

برخیز که ماه انجمن، پیدا شدسیمای امام ممتحن، پیدا شددر ماه خدا، تجلی حسن ازلدر صورت و سیرت حسن، پیدا شد شاعر: دکتر قاسم رسا ...

صفحه 10 از 19« بعدی...89101112...قبلی »