ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-579

ممانعت عایشه از دفن امام مجتبی علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «بهجه المجالس» ج 1 ص 100 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-578

توسل به امام حسن مجتبی علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «ارشاد السالک» جزء 1 ص 586 و 587 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-577

ویژگی های امام حسن مجتبی علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تاریخ الیعقوبی» ج 2 ص 268 ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-527-Thaqalain-IR

معنای صفات «کریم» و «اکرم» در لغت، قرآن و حدیث

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معنای صفات «کریم» و «اکرم» در لغت، قرآن و حدیث چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-022-Thaqalain_IR

دلیل لقب «کریم اهل بیت» به امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا امام حسن مجتبی(ع) را «کریم اهل بیت» می‌گویند؟ ...

TasvirShakhes-Kashani-HekmateKeramateEmamHasan(AS)

حکمت کرامت امام حسن علیه السلام

حجت الاسلام کاشانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesEmamHasan

چرا خشکیده باغ منزل تو

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: روح الله عیوضی

چرا خشکیده باغ منزل توچرا آتش گرفته حاصل توزده لاله جوانه روی لبهاتچه آورده سر تو قاتل تو شاعر: روح الله عیوضی ...

TasvirShakhesEmamHasan

ازکوزه زهر جرعه ای نوشیدی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس عنقا

ازکوزه زهر جرعه‌ای نوشیدیوز تلخی صبر جامه‌ای پوشیدیصبر تو قیام کربلا در پی داشتچون خون حسین تشنه لب جوشیدی شاعر: عباس عنقا ...

TasvirShakhesEmamHasan

کس چون تو اسیر اهل ایمان نشده است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهران رفعتي

کس چون تو اسیر اهل ایمان نشده استدر معرض دشمنیّ یاران نشده استهرگز جسدی ای پسر شیر خدا غیر از جسدتو تیرباران نشده است شاعر: مهران رفعتی ...

TasvirShakhesEmamHasan

ازجور معاویه واز ظلم یزید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهران رفعتي

ازجور معاویه واز ظلم یزیدبنگر که به سبطین پیمبرچه رسیدازگوهرمظهرالعجایب نه عجبکز خوردن و ناخوردن آب اند شهید شاعر: مهران رفعتی ...

TasvirShakhesEmamHasan

دلتنگی لاله درچمن معنا داشت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: ميثم مومني نژاد

دلتنگی لاله درچمن معنا داشتتنهایی در هزارتن معنا داشتدر چشم نبی خبر زفرداها بودبوسیدن لبهای حسن معنا داشت شاعر: میثم مومنی نژاد ...

TasvirShakhesEmamHasan

از داغ تو دیده لاله گون می گرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عليرضا جارياني

از داغ تو دیده لاله گون می گریدتابوت به غربت تو خون می گریدجایی که ز چشم تیر، خون جاری شدپیداست که مادر تو چون ...

TasvirShakhesEmamHasan

من زثانی اشاره را دیدم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

من زثانی اشاره را دیدمضربه های دوباره را دیدممادرم رو نشان نداد ولیقطعه‌ی گوشواره را دیدم شاعر: غلامرضا سازگار (میثم) ...

TasvirShakhesEmamHasan

روزی که شرار ظلم افروخته شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

روزی که شرار ظلم افروخته شدیک بار دگر حاصل دین سوخته شداز بعد شهادتش حسن را از تیرتابوت و تن و کفن به هم دوخته ...

صفحه 1 از 1812345...10...قبلی »