ثقلین
TasvirShakhes-Clip14010811-Hkashani_Com

نگاه اجمالی به جمل و شباهت های آن با کربلا

حجت الاسلام کاشانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Clip14010809-Hkashani_Com

«کربلا» میوه ی ارگانیک سقیفه است

حجت الاسلام کاشانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Clip14010605-Hkashani_Com

شکوهِ بی مثالِ کربلا

حجت الاسلام کاشانی؛ برگرفته از برنامه اینترنتی مهلا
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-14010601-Hkashani_com

انحراف، ریشه در عدم تبعیت از اصول دارد

حجت الاسلام کاشانی؛ برگرفته از جلسه ششم مباحث «کدام حسین؛ کدام کربلا»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakes-14010531-Hkashani_Com

روح غدیر یعنى «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»

حجت الاسلام کاشانی؛ برگرفته از جلسه پنجم مباحث «کدام حسین؛ کدام کربلا»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14010527-KodamHussain-Hkashani_com

کدام حسین (علیه السلام)؟ کدام کربلا؟ (جلسه دوازدهم)

حجت الاسلام کاشانی؛ پنجشنبه بیست و هفتم مردادماه ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14010518-KodamHussain-Hkashani_com

کدام حسین (علیه السلام)؟ کدام کربلا؟ (جلسه یازدهم)

حجت الاسلام کاشانی؛ سه شنبه هجدهم مردادماه 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14010516-KodamHussain-Hkashani_com

کدام حسین (علیه السلام)؟ کدام کربلا؟ (جلسه دهم)

حجت الاسلام کاشانی؛ یکشنبه شانزدهم مردادماه 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14010515-KodamHussain-Hkashani_com

کدام حسین (علیه السلام)؟ کدام کربلا؟ (جلسه نهم)

حجت الاسلام کاشانی؛ شنبه پانزدهم مردادماه 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14010514-KodamHussain-Hkashani_com

کدام حسین (علیه السلام)؟ کدام کربلا؟ (جلسه هشتم)

حجت الاسلام کاشانی؛ چهاردهم مردادماه 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14010513-KodamHussain-Hkashani_com

کدام حسین (علیه السلام)؟ کدام کربلا؟ (جلسه هفتم)

حجت الاسلام کاشانی؛ پنجشنبه سیزدهم مردادماه 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14010512-KodamHussain-Hkashani_com

کدام حسین (علیه السلام)؟ کدام کربلا؟ (جلسه ششم)

حجت الاسلام کاشانی؛ چهارشنبه دوازدهم مردادماه 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14010511-KodamHussain-Hkashani_com

کدام حسین (علیه السلام)؟ کدام کربلا؟ (جلسه پنجم)

حجت الاسلام کاشانی؛ سه شنبه یازدهم مردادماه 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14010510-KodamHussain-Hkashani_com

کدام حسین (علیه السلام)؟ کدام کربلا؟ (جلسه چهارم)

حجت الاسلام کاشانی؛ دوشنبه دهم مردادماه 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 10012345...102030...قبلی »