ثقلین
TasvirShakhes-Hoseyniyan-14001117-Moarefi Ketab-Thaqlain_IR

«معرفی کتاب» ـ جلسه سوم (کتاب جریان ها و سازمان های مذهبی-سیاسی ایران)

حجت الاسلام حسینیان؛ 17 بهمن 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyniyan-14001110-Moarefi Ketab-Thaqlain_IR

«معرفی کتاب» ـ جلسه دوم (کتاب صحیفه امام خمینی(ره))

حجت الاسلام حسینیان؛ 10 بهمن 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyniyan-14001026-Moarefi Ketab-Thaqlain_IR

«معرفی کتاب» ـ جلسه اول (کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی)

حجت الاسلام حسینیان؛ 26 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980713-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصت و چهارم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980713-KetabGhavaedolOsool-Thaqalain_IR

اصول(کتاب قواعد الاصول علی مذهب الامامیه) ـ جلسه دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980706-KetabGhavaedolOsool-Thaqalain_IR

اصول(کتاب قواعد الاصول علی مذهب الامامیه) ـ جلسه اول

حضرت استاد صدر حسینی؛ 06 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980704-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصت و سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 04 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980210-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصت و دوم ـ جلسه آخر بحث «جهاد با اهل بغی»

حضرت استاد صدر حسینی؛ 10 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980204-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصت و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 04 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980202-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 02 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980127-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 27 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980124-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 24 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980120-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980117-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و ششم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 17 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1612345...10...قبلی »