ثقلین
TasvirShakhes-Abbasi-14030418-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب «اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی» ـ جلسه دوّم

حجت الاسلام عباسی؛ ۱۸ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abbasi-14030411-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب «اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی» ـ جلسه اوّل

حجت الاسلام عباسی؛ ۱۱ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14030321-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب ـ جلسه بیست و یکم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14030307-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب ـ جلسه بیستم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ ۷ خرداد ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abbasi-14030231-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب «ازدواج خود را پیش بینی کنید»

حجت الاسلام عباسی؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14030224-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب ـ جلسه نوزدهم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Dr.NikFarjad-14030210-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب «مصالح الابدان و الانفس»

دکتر نیک‌ فرجاد؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Honoji-14030127-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب «تربیت جنسی در اسلام»

حجت الاسلام حنوجی؛ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14021221-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب ـ جلسه هجدهم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14021214-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب ـ جلسه هفدهم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14021130-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب ـ جلسه شانزدهم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14021123-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب ـ جلسه پانزدهم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14021116-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب ـ جلسه چهاردهم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14021102-NaghdeKetab-Thaqalain_IR

نقد کتاب ـ جلسه سیزدهم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ ۲ بهمن ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1812345...10...قبلی »