ثقلین
TasvirShakhes-QuranQuest-10

معنای جبر و اختیار که در علم کلام از آن بحث می شود

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

جبر و اختیار که در علم کلام از آن بحث می شود به چه معناست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-09

سازگاری استمداد از غیر خدا با توحید

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

آیا استمداد از غیر خدا با توحید سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-08

علت اصرار اسلام بر خواندن آیه آخر سوره کهف

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

علت اصرار اسلام بر خواندن آیه آخر سوره کهف چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-07

معنای عبارت:خداوند نور آسمان‌ها و زمین است

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

این‌که خداوند نور آسمان‌ها و زمین است، آیا منظور نور محسوس است؟ اگر نیست به چه معنا است؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-06

دلیل تقدم زن بر مرد در آیه: “الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی…”

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

دلیل تقدم زن بر مرد در آیه: "الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی..."، چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-05

واژه مخلصین به صورت اسم مفعول در سوره مبارکه صافات

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

چرا در سوره مبارکه صافات، واژه مخلصین به صورت اسم مفعول، به کار برده شده است؟ آیا اسم مفعول نسبت به اسم فاعل برتری دارد ...

TasvirShakhes-QuranQuest-04

تفسیر مفسران کلمه «و اضربوهن» در آیه نشوز

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

مفسران کلمه «و اضربوهن» (زنان را بزنید) را در آیه نشوز چگونه تفسیر و یا توجیه نموده‌اند؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-03

شرایط فهم آیات با توجه به این که قرآن کتابى مبین و تبیان لکل شیء است

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

با توجه به این که قرآن کتابى مبین و تبیان لکل شیء است، شرایط فهم آیات آن چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-02

در قرآن کریم برای خدا گاهی ضمیر مفرد و گاهی جمع آمده است

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

چرا در قرآن کریم برای خدا گاهی ضمیر مفرد و گاهی جمع آمده است؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-24

پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-23

پنج ویژگی امام طبق آیات قرآنی

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

پنج ویژگی امام را طبق آیات قرآنی ذکر کنید؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-22

فایده حیات دنیوی

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

اگر اعمال دنیوی ما مربوط به تصمیم مان در عالم ذر است، حیات دنیوی چه فایده ای دارد؟ آیا در عالم ذر با اختیار خود ...

TasvirShakhes-QuranQuest-21

فرق حکمت با علم از نظر قرآن

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

آیا از نظر قرآن؛ حکمت با علم فرق دارد؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-20

صاحب بهشت رضوان با شفاعت ملائکه

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

صاحب بهشت رضوان بودن چگونه با شفاعت ملائکه براى آنها سازگار است؟ ...

صفحه 5 از 78« بعدی...34567...102030...قبلی »