ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-678-Thaqalain-IR

توصیه قرآن به مسلمانان در رابطه با بخشش کافران و مشرکان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در برخی آیات قرآن به مسلمانان توصیه شده تا کافران و مشرکان را ببخشند، ولی آیات دیگری دستور جنگ با آنان را داده است، آیا ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-467-Thaqalain-IR

اصرار به کافران لجوج توسط کافران

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

با توجه به هدایت ناپذیری کافران لجوج، اصرار پیامبران بر هدایت آنان و عذاب آنان در قیامت چه معنایی دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-462-Thaqalain-IR

سیره پیامبران

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا نفرین‌ کردن به کافران، از سیره پیامبران به شمار می‌آمد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-452-Thaqalain-IR

مقایسه منافقان و کافران

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا منافقان از کافران بدترند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-346-Thaqalain-IR

پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) تنها هشدار دهنده

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا قرآن در مواردی؛ پیامبر(ص) را تنها هشدار دهنده می‌داند، ولی در جای دیگر می‌گوید که اگر کافران، اسلام را قبول نکنند، آنها را بکشید؟! ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-320-Thaqalain-IR

درخواست کافران مبنی بر ارسال فرشته‌

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا به دنبال درخواست کافران مبنی بر ارسال فرشته‌ای به عنوان پیامبر و یا به همراه او، خداوند می‌فرماید حتی در این صورت هم باز ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-332

بهتان ابن تیمیه به شیعیان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب منهاج السنه و جواهرالکلام ...

TasvirShakhes-HokomateDini-06-ThaqalainSite

دلایل حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

دلايل موافقان ايجاد حكومت دينى در ميان فقها و عالمان دينى را بيان كنيد؟ ...