ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-417

دروغگو کم حافظه است

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «المسند»ج 1 ص 342 و ج 20 ص 434 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-416

وجوب تحریف!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «سیرالاعلام النبلاء» ج 10 ص 92 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-415

برتری امام باقر علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تهذیب الاسماء و اللغات» ج 1 ص 87 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-414

لغزش بیعت با ابوبکر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 1690 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-413

اعتراف مهم فخر رازی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تفسیر الفخر الرّازی» جزء 1 ص 210 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-412

چرا هجوم فقط برای فاطمه؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «منهاج السنه» و کتاب «المذکر و التذکیر و الذکر» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-411

دفاع ابن زنجویه از خلیفه اول

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الاحادیث المختاره» و کتاب «الأموال» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-410

تصریح قرطبی به شنوایی اموات

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الجامع لأحکام القرآن» ج 16 ص 206 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-409

تمثیل سنجیده درباره سماع اموات

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «روح المعانی» ج 11 ص 359 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-408

ابن تیمیه و حذف آل در صلوات

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «مجموع فتاوی» جزء 3 ص 407 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-407

هیثمی و حذف «آل»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الصواعق الحرقه» جزء 1 ص 430 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-406

صلوات از حقوق عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «استجلاب» ج 2 ص 722 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-405

دیدگاه ملا علی قاری درباره سماع اموات

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «مرقاه المفاتیح» ج 7 ص 518 و 519 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-404

اموات می شنوند!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «کتاب الروح» ج 1 ص 129 ...

صفحه 19 از 27« بعدی...10...1718192021...قبلی »