ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-889-Thaqalain-IR

بندگان صالح پروردگار

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

بندگان صالح پروردگار چه مشخصات و ویژگی هایی دارند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-397-Thaqalain-IR

محافظت پروردگار از پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در برابر مشرکان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

قرآن صریحاً می‌فرماید؛ پروردگار، از پیامبر(ص) در مقابل دشمنانش محافظت خواهد کرد. با این تضمین، چگونه شهادت پیامبر(ص) به دست دشمنانش را توجیه می‌کنید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-231-Thaqalain-IR

اموال و پسران به عنوان پشتوانه‌ ای از طرف پروردگار برای مردم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا در آیاتی از قرآن، اموال و پسران به عنوان پشتوانه‌ای از طرف پروردگار برای مردم اعلام شده و سخنی از دختران به میان نیامده ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-142-Thaqalain-IR

انجام کارهای خیر و آمرزش پروردگار

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از سرعت و سبقت به سوی کارهای خیر و آمرزش پروردگار در آیات قرآن چیست؟ اولویت دادن به آنها از میان کارهای فردی؟ و ...

TasvirShakhes-NaghdVaBarrasi-13960403-Thaqalain-Ir

نقد و بررسی معنای رجوع به پروردگار از دیدگاه عرفان

مقاله ای از محمدرضا نوروزی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

نگارنده در این گفتار، تفسیر عرفانی از آیة "انالله و انا الیه راجعون" را نقد و بررسی کرده است. پس از تقریر بیان عرفا ...

TasvirShakhes-Tosiye-83-ThaqalainSite

مشاهده خداوند

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

آيا خدا در آخرت با چشم عادى ديده مى شود؟ زيرا گفته شده كه معاد جسمانى است. ...

TasvirShakhes-Tosiye-06-ThaqalainSite

عرش الهى

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

اين كه قرآن مى فرمايد: «وَكانَ عَرشُهُ عَلَى الْماء» عرش الهی بر آب واقع شده، چه معنايى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-084-ThaqalainSite

خارج شدن از اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى به جهت ندانستن مسئله از اعتكاف خارج شود، آيا اعتكافش باطل مى‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-083-ThaqalainSite

جهل به احکام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى از روى فراموشى از اعتكاف خارج شود، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-082-ThaqalainSite

قضاى نذر اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كسى كه نذر كرده اعتكاف به جا آورد، آن گاه با گذشت يك روز از اعتكافش آن را به جهتى باطل كند، آيا قضاى آن ...

TasvirShakhes-Etekaf-081-ThaqalainSite

قضاى اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

چنانچه اعتكاف مستحبى را به جهتى به هم بزند، آيا قضاى آن واجب مى‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-080-ThaqalainSite

اعتکاف مستحبی و کفاره ی آن

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در صورتى كه شخص در روز سوم اعتكاف مستحبى، مريض شود و يا اضطرارى پيش آيد، مى ‏تواند اعتكاف را به هم زند؟ آيا در ...

TasvirShakhes-Etekaf-079-ThaqalainSite

مبطلات پنج گانه اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر هر يك از مبطلات پنج‏ گانه اعتكاف در روز سوم انجام شود، كفاره دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-078-ThaqalainSite

مقدار کفاره اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كفاره اعتكاف چه‏ قدر است؟ ...

صفحه 1 از 1212345...10...قبلی »