ثقلین
TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-12-ThaqalainSite

پدر و مادر غیرانتخابی!

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

انسان‌ها در انتخاب والدین خود هیچ اختیاری ندارند، برخی از آنها تحصیل‌کرده و پولدارند و برخی بی‌سواد و ساده‌اند، چنین سرنوشتی چگونه و با چه ...

TasvirShakhes-HamsarDari-37-ThaqalainSite

پدر و مادر همسر

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

چگونه روابط خودم را با پدر خانم و مادر خانمم بهتر و صميمى تر كنم؟ ...

TasvirShakhes-HamsarDari-36-ThaqalainSite

انتظار پدر و مادر

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

ما اول زندگيمان است پدر و مادر همسرم اصرار دارند در خانه آنها زندگى كنيم، اما برايم سخت است. همسرم هم بين من و پدر ...

TasvirShakhes-HamsarDari-35-ThaqalainSite

وظایف پدر و مادر

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:علی احمد پناهی/پرسش وپاسخ دانشجوییدر نظام خانواده پدر و مادر چه نقشى مى تواند داشته باشد و ...

TasvirShakhes-GonahVaTobe-09-ThaqalainSite

اذیت پدر و مادر

پرسش و پاسخ پیرامون گناه و توبه

آيا اذيت پدر و مادر داراى آثار وضعى در اين دنيا است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-231-ThaqalainSite

پرداخت زکات فطره به پدر و مادر مستحق

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا زكات فطره را مى‌توان به پدر و مادر خود - در صورت مستحق بودن - پرداخت كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-03-ThaqalainSite

روزه قضاى پدر و مادر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

در صورتى كه پدر يا مادر بى هوش يا در كما باشد يا در صورتى كه يقينا بر اثر بيمارى نمى توانند نماز و روزه ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-06-ThaqalainSite

روزه برای پدر و مادر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا با وجود روزه قضا كه به عهده ما مى‌باشد مى‌توان تبرعاً (بدون دريافت پول) براى پدر يا مادر روزه گرفت؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-157-ThaqalainSite

قضاى روزه پدر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر پدر انسان از روى نافرمانى، روزه‌هايش را نگرفته باشد و از دنيا برود، تكليف فرزند او چيست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-538-ThaqalainSite

تلفن کارتى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اختلال در تلفن كارتى و استفاده از آن، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-536-ThaqalainSite

فوت صاحب مال

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر در گذشته، پولى را از كسى برداشته باشیم و اكنون از دنیا رفته است ؛ چگونه آن را جبران كنیم؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-535-ThaqalainSite

دسترسى به صاحب مال

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر مالى را از كسى برداشته باشیم و اكنون به او دسترسى نداریم، تكلیف چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-534-ThaqalainSite

حق الناس دوران کودکى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

در دوران كودكى، پولى از كسى برداشته ام و نمى توانم آن را به او بگویم، وظیفه ام چیست؟ آیا مى توانم از طرف او ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-533-ThaqalainSite

اهمیت حقوق مالى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

درباره حق الناس و حقوق مالى توضیح دهید؟ ...

صفحه 1 از 2612345...1020...قبلی »