ثقلین
6

گزارش کامل جلسه چهارم کارگاه دانشنامه‌نویسی + صوت

دکتر پاکتچی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
6

گزارش کامل جلسه سوم کارگاه دانشنامه‌نویسی + صوت

دکتر پاکتچی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
6

گزارش کامل جلسه دوم کارگاه دانشنامه‌نویسی + صوت

دکتر پاکتچی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
6

گزارش کامل جلسه اول کارگاه دوم دانشنامه‌نویسی + صوت

دکتر پاکتچی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
5687

تحقیقی جالب درباره امامت

دکتر پاکتچی؛ مدخلی از دایرة المعارف بزرگ اسلامی

اِمامَت‌، در لغت‌ به‌ معنای‌ پیشوایى‌ و رهبری‌ و در اصطلاح‌ به‌ معنای‌ مقامى‌ که‌ دارنده آن‌ (= امام‌) ریاست‌ امور دینى‌ و سیاسى‌ مسلمانان‌ را ...

5687

تحقیقی جالب درباره امامیه

دکتر پاکتچی؛ مدخلی از دایرة المعارف بزرگ اسلامی

اِمامیّه‌، عنوان‌ یکى‌ از مذاهب‌ اسلامى‌ که‌ نقشى‌ اساسى‌ در شکل‌گیری‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلامى‌ ایفا کرده‌ است‌.  شیعه امامیه‌ که‌ به‌ اختصار در زبان‌ ...

TasvirShakhes-Kashani-13940722-RejalMarvi

بایسته های جدید در پژوهش های رجالی ۶ – قسمت دوم

دکتر پاکتچی؛
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13940722-RejalMarvi

بایسته های جدید در پژوهش های رجالی ۶ – قسمت اول

دکتر پاکتچی؛
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13940722-RejalMarvi

بایسته های جدید در پژوهش های رجالی ۵ – قسمت دوم

دکتر پاکتچی؛
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13940722-RejalMarvi

بایسته های جدید در پژوهش های رجالی ۵ – قسمت اول

دکتر پاکتچی؛
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13940722-RejalMarvi

بایسته های جدید در پژوهش های رجالی ۴ – قسمت دوم

دکتر پاکتچی؛
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13940722-RejalMarvi

بایسته های جدید در پژوهش های رجالی ۴ – قسمت اول

دکتر پاکتچی؛
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13940722-RejalMarvi

بایسته های جدید در پژوهش های رجالی ۳ – قسمت دوم

دکتر پاکتچی؛
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13940722-RejalMarvi

بایسته های جدید در پژوهش های رجالی ۳ – قسمت اول

دکتر پاکتچی؛
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212