ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-622

انکار آفتاب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الدین الخالص» و کتاب «سیر أعلام النبلاء» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-596

تناقض گویی «عینی»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «عمدة القاری شرح صحیح بخاری» جزء 2 ص 239 و جزء 14 ص 155 ...

TasvirShakhesemamhosein7

دیدار امام حسین علیه السلام با واقدی و زراره ۲

به روایت سیّدبن طاووس

سیّد بن طاووس گوید:روایت شده که چون آن حضرت تصمیم گرفت به سوی عراق رود، به خطبه‌خوانی ایستاد و فرمود: ستایش برای خداست. آنچه خدا ...

TasvirShakhesemamhosein8

دیدار امام حسین علیه السلام با واقدی و زراره

به روایت طبری شیعی

طبری شیعی با سند خویش از زراره بن جلح نقل می‌کند:سه شب پیش از آن‌که حسین (ع) به سوی عراق رود، او را ملاقات کردیم ...