ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14010122-Shabe-10-Ramezan-Heyat-NoroReza-Masjed-Hoze-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ ه.ق

آیت الله صدیقی؛ 22 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010121-Shabe 09 Ramezan-Heyat NoroReza-Masjed Hoze-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نُهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ ه.ق

آیت الله صدیقی؛ 21 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010120-Shabe 08 Ramezan-Heyat NoroReza-Masjed Hoze-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ ه.ق

آیت الله صدیقی؛ 20 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010119-Shabe 07 Ramezan-Heyat NoroReza-Masjed Hoze-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفتم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ ه.ق

آیت الله صدیقی؛ 19 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010118-Shabe 06 Ramezan-Heyat NoroReza-Masjed Hoze-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ ه.ق

آیت الله صدیقی؛ 18 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000217-Shabe 24 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-07-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 17 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000215-Shabe 22 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-06-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 15 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000214-Shabe 21 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-05-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 14 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000213-Shabe 20 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-04-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیستُم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 13 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000212-Shabe 19 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-03-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 12 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000210-Shabe 17 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-01-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفدهم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 10 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980807-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه پنجم

حجت الاسلام کاشانی؛ 07 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980806-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه چهارم

حجت الاسلام کاشانی؛ 06 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980805-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه سوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 05 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212