ثقلین
TasvirShakhes-Hosseini-13961222-Pajohesh-Thaqalain_IR

روش نگارش پژوهش

حجت الاسلام حسینیان؛ 22 اسفند 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Pajoohesh-Thaqalain_IR

یک تجربه عملی در نگارش

حجت الاسلام حسینیان

اولین گام تحقیق جستجوی کتاب‌ها و مقالاتی بود که در عنوان خود نام ایمان را داشتند. هرچند محور این رساله موضوعی قرآنی محسوب می‌شد، در ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-241-Thaqalain-IR

مراد از قلم و نگارشی در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مراد از قلم و نگارشی که در قرآن به آنها سوگند یادشده چیست؟ ...

TasvirShakhes-negaresh-13951210-Thaqalain-Ir

نگرشی به نگارش مطلع الصباحتین و مجمع الفصاحتین

مقاله ای از شیخ اسعد بن عبدالقاهر شفروه اصفهانی از بزرگان سده هفتم هجری : جستار هایی در قرآن و احادیث

آنچه در اين مقال از ديد خواننده گرامى می گذرد ، مرورى است گذرا بر كتاب ارزشمند « مطلع الصباحتين و مجمع الفصاحتين » ، ...