ثقلین
TasvirShakhes-vahabiat-shen125

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

مقاله ای از ورتابی کاشانیان، مصطفی

این پژوهش بیشتر به دنبال کشف وجوه اشتراک و اختلاف وهابیت با دیگر مذاهب اسلامی در مقوله تبرک است. وهابیان در جواز تبرک به حجرالاسود ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen124

نقد ابن تیمیه بر معارضان امام علی علیه السلام در صفین

مقاله ای از محمد اصغری نژاد

این تیمیه در کتاب الفتاوی الکبری راجع به جنگ صفین می‌گوید بسیاری از بزرگان صحابه در این جنگ شرکت نکردند. امام علی (علیه السّلام) مجوزی ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen64

مقایسه دیدگاه دیوبندیه و وهابیت در مسئله توسل

مقاله ای از غفوری، مصطفی

در این مقاله وجوه اختلاف وهابیت با دیوبندیه را در مسئله توسل بررسی می کنیم. بدین منظور اقسام توسل را مطرح می کنیم و با ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen122

گزارش مجله «گرایش های معاصر در ایدئولوژی اسلامی»

مقاله ای از مصطفی ورتابی کاشانیان

در دنیای امروز گرایش ها و ایدئولوژی اسلامی، که بعضا مسیر افراط را می پیمایند، تمام جهان، به ویژه کشورهای اسلامی و به طور خاص ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen121

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

مقاله ای از موسوی، سید جلیل؛ حسنی نسب، مرتضی

یمن در جنوب شبه جزیره عربستان، از دیرباز و از همان نخستین سال های پس از بعثت پیامبر(صلّی الله علیه وآله) محل توجه مسلمانان بود. ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen120

دیدگاه اخوان المسلمین نسبت به انقلاب اسلامی ایران

مقاله ای از ابراهیم پور خرمشهری، مرتضی

با وجود حساسیت های فراوان در بحث روابط بین جمهوری اسلامی ایران با جنبش اخوان المسلمین، متأسفانه تاکنون این بحث، واقع بینانه و بی طرفانه ...

TasvirShakhes-WTSH-059-ThaqalainSite

خیانت های آل سعود

مقاله ای از احمد کوثری

آل سعود دوره سوم حکومتشان را با تکیه بر استعمار آغاز کردند و با کمک انگلستان از طریق کشور کویت، که در آنجا در تبعید ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen119

بررسی و نقد دیدگاه ابن تیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

مقاله ای از فرامرز ابراهیمیان

یکی از ادله شیعه برای امامت و فضیلت علی (علیه السّلام) شأن نزول سوره هل اتی است. علامه حلی در منهاج الکرامة ذیل فصل سوم ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen75

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه

مقاله ای از وحید خورشیدی

محمد بن عبدالوهاب از جمله افرادی است که با افترا بستن به شیعیان، کوشیده است سایر مسلمانان را به شیعه بدبین کند. یکی از افتراهای ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen118

منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

مقاله ای از مصطفی غفوری

این مقاله به بررسی و مقایسه منهج بین دو فرقه وهابیت و دیوبندیه در صفات خبری خدا می‌پردازد. در این بررسی مشخص می‌شود که وهابیت ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen117

مصاحبه با شیخ عماد قندیل مصری

مقاله ای از نشریه سراج منیر

مصاحبه با شیخ عماد قندیل مصری، رئیس جمعیت دوستداران عترت محمدی ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen78

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

مقاله ای از سید شفیع هاشمی

در طول تاریخ، دشمنی وهابیت با اهل سنت به‌خوبی روشن و واضح است. وهابیان به طور آشکار و پنهان در صدد ضربه‌زدن به مذاهب مسلمانان ...

TasvirShakhesWTN-002-ThaqalainSite

گزارشی از کتاب الاغاثه بأدله الاستغاثه

مقاله ای از پیام عبدالملکی

وهابیان استغاثه به اولیای الهی را از مصادیق درخواست از غیرخدا، و شرک می‌دانند، اما کسانی که آن را جایز می‌دانند به ادله‌ای از قرآن ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen115

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

مقاله ای از رحیم صبور

واژه «جاهلیت» یکی از مهم‌ترین مبانی به کار گرفته‌شده در سلفیه جهادی است. اوج بار معنایی این واژه در دوره زمانی پس از سید قطب ...

صفحه 1 از 712345...قبلی »