ثقلین
TasvirShakhes-Miri-14010220-Dars Kharej-Thaqalain_IR

حُرمت خرید و فروش ظروف طلا و نقره

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری؛ 20 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

نقد دیدگاه غزالی درباره قاعده ی الواحد و نقد آنها

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

این مقاله از دو بخش تشکیل می گردد: بخش اول با تبیین اجمالی مضمون قاعده ی الواحد و سیر تاریخی آن آغاز می شود و ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

منابع فرهنگ متعالی از منظر قرآن کریم

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

اصلاح فرهنگ موجود و تلاش برای ایجاد فرهنگ مطلوب لازمه ی هرگونه برنامه ی تحول آفرین برای رشد بشر است و یکی از مهم ترین ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

قرآن کریم به مثابه منبع تفسیر

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

قرآن پژوهان از گذشته های دور، به بحث درباره ی منابع تفسیر قرآن کریم توجه کرده اند. قرآن کریم، روایات، تاریخ، عقل و دستاوردهای قطعی ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

قاعده ی «الواحد» از منظر قرآن کریم

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

قاعده ی فلسفی «الواحد»، تطبیق آن بر خداوند به عنوان یکی از مصادیق قاعده، نیز بحث از اولین مخلوق صادر از خداوند، از مباحثی است ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

ظرفیت های انسان شناسانه و هستی شناسانه ی فطرت با تکیه بر آیات قرآن کریم

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

فطرت یکی از اساسی ترین موضوع هایی است که قرآن کریم در زمینه ی انسان شناسی و به دنبال آن هستی شناسی بدان پرداخته شده ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

تأثیر ویژگی های روانی انسان در شکل گیری باور از منظر قرآن کریم با تأکید بر «خودبرتربینی»

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

معرفت و به طور خاص باور و اعتقاد آدمی، یکی از مهمترین ارکان در تعین هویت انسان و شکل گیری فرد و اجتماع است که ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

مرور دینی – فلسفی بر کتاب «فرار از فلسفه»

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

اخیرا کتاب فرار از فلسفه تألیف دوست گرامی و دانشمند، جناب بهاءالدین خرمشاهی منتشر گردید. این کتاب در واقع به طور عمده زندگینامه خود نوشت ...

TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه بیست و یکم ـ «تفاوت جمله اسمیه و انشائیه در وضع»

استاد میری؛30 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه بیستم ـ «تفاوت جمله اسمیه و انشائیه در وضع»

استاد میری؛29 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه نوزدهم ـ «تفاوت جمله اسمیه و انشائیه در وضع»

استاد میری؛28 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه هجدهم ـ «ثمره بحث از معانی حرفیه»

استاد میری؛23 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه هفدهم ـ «ثمره بحث از معانی حرفیه»

استاد میری؛21 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-1397-Osool-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ جلسه شانزدهم – «معانی حرفیه»

استاد میری؛15 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 612345...قبلی »