ثقلین
TasvirShakhes-ShahidMahdiHeydari-Thaqalain_IR

شهید مدافع حرم «مهدی حیدری»: ان شاء الله نسل این پدر سوخته ها رو منقرض می کنیم

شهدای مدافع حرم

...

TasvirShakhes-SoghatiyeShahidHeydari

سوغاتی شهید مدافع حرم مهدی حیدری

مستند جانسوز 2 دقیقه ای

...

TasvirShakhesEmamHasan

زن با پیاله آمد و با عشوه گفت:

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

زن با پیاله آمد و با عشوه گفت:«راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست»یک جرعه ریخت توی پیاله به مرد داد:‌جز نوش کردن از ...

TasvirShakhesEmamHasan

…ناگهان رویش گل های کبود از بدنت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

…ناگهان رویش گل های کبود از بدنتتند بادی و سپس نوبت پرپر شدنتآسمان ـ آبی محضی ـ ست به شکل رویت کهکشان گمشده در سایه ی ...

TasvirShakhesEmamHasan

زتوای زهر ممنونم که خود را کارگر کردی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

زتوای زهر ممنونم که خود را کارگر کردیتو آخر، بار من بستی و راهیِّ سفر کردیاگر آبی بر آن ریزند   بنشانند آتش راچه آبی تو؟ ...

TasvirShakhesEmamHasan

دل بود سوخته ی عشق فرحزای حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

دل بود سوخته ی عشق فرحزای حسنجان بود شیفته ی حسن دل آرای حسندر دل لاله زعشق رخ او سودائیستدل من لاله صفت سوخت زسودای ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر باد، رفت شاخه ی بیدی که داشتم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

بر باد، رفت شاخه ی بیدی که داشتماز گریه دیدگاه جدیدی که داشتمبا اشک هم نشد بروم پشت میله ها بی اعتبار بود رسیدی که داشتمدر ...