ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-14000223-Roze 30 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه بیست و سوم

حجت الاسلام محسنی؛ 23 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000222-Roze 29 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه بیست و دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 22 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000221-Roze 28 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه بیست و یکم

حجت الاسلام محسنی؛ 21 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000220-Roze 27 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه بیستم

حجت الاسلام محسنی؛ 20 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000219-Roze 26 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه نوزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 19 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000218-Roze 25 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه هجدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 18 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000217-Roze 24 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه هفدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 17 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000217-Rooze Ghods-Thaqalain_IR

روز جهانی قدس

حجت الاسلام محسنی؛ 17 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000216-Roze 23 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه شانزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 16 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000215-Roze 22 Ramezan-Thaqalain_IR

اهمیت «شب قدر» ـ جلسه سوم

حجت الاسلام محسنی؛ 15 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000214-Roze 21 Ramezan-Thaqalain_IR

روز «شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام»

حجت الاسلام محسنی؛ 14 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000213-Roze 20 Ramezan-Thaqalain_IR

اهمیت «شب قدر» ـ جلسه دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 13 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000212-Roze 19 Ramezan-Thaqalain_IR

روز «ضربت خوردن امیرالمؤمنین صلوات الله علیه»

حجت الاسلام محسنی؛ 12 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000211-Roze 18 Ramezan-Thaqalain_IR

اهمیت «شب قدر» ـ جلسه اول

حجت الاسلام محسنی؛ 11 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 612345...قبلی »