ثقلین
FayyaziBannerICON

دوره معرفت شناسی و حکمت اسلامی سال ۹۸

حضرت آیت الله فیاضی

ماه مبارک رمضان سال 1398 ادامه ی «دوره معرفت شناسی و حکمت اسلامی» حضرت آیت الله فیاضی طبق سنوات گذشته در مدرس 8 حوزه علمیه ...

TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970418-KhanBeygi-10-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه دهم

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 18 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970418-KhanBeygi-09-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه نهم

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 18 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970417-KhanBeygi-08-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه هشتم

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 17 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970417-KhanBeygi-07-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه هفتم

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 17 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970416-KhanBeygi-06-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه ششم

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 16 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970416-KhanBeygi-05-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه پنجم

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 16 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970415-KhanBeygi-04-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه چهارم

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 15 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970415-KhanBeygi-03-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه سوم

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 15 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970414-KhanBeygi-02-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه دوم

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 14 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MarefatShenasi-13970414-KhanBeygi-01-Thaqalain_IR

معرفت شناسی – جلسه اول

حجت الاسلام مهدی احمد خان بیگی؛ 14 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960403-MarefatShenasi-9-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه هفتاد و یکم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۳ تیر ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960329-MarefatShenasi-8-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه هفتادُم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960328-MarefatShenasi-7-ThaqalainSite

سلسله جلسات معرفت شناسی ـ جلسه شصت و نُهم

حضرت آیت الله فیاضیِ؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 712345...قبلی »