ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1161-Thaqalain_IR

معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

چهار معجزه از معجزات پیامبر(ص) را که در قرآن آمده است بیان کنید. ...

TasvirShakhes-Payambar-ESQ-25-ThaqalainSite

معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

حضرت محمد(صلى الله عليه وآله) در طول رسالت 23 ساله خويش، معجزاتى داشت؛ به كدام‏يك از معجزات او، به طور مستقيم، در قرآن كريم اشاره ...