ثقلین
TasvirShakhes-Pajoohesh-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR

اختتامیه دهمین جشنواره علمی ـ پژوهشی «میرداماد»

مدرسه علمیه امام خمینی(ره)؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

روز شنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، «جشنواره علمی پژوهشی میرداماد» (تقدیر از مقالات طلاب برتر) در مسجد امام رضا(علیه السلام) حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران ...

TasvirShakhes-Sadighi-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR

جشنواره علمی پژوهشی میرداماد (تقدیر از مقالات طلاب برتر)

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020220-Amozeshe-Falsafe-Jalase97-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020217-Amozeshe-Falsafe-Jalase96-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020216-Amozeshe-Falsafe-Jalase95-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020213-Amozeshe-Falsafe-Jalase94-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020211-Amozeshe-Falsafe-Jalase93-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و سوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020210-Amozeshe-Falsafe-Jalase92-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و دوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020209-Amozeshe-Falsafe-Jalase91-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011221-Amozeshe-Falsafe-Jalase90-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011220-Amozeshe-Falsafe-Jalase89-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011215-Amozeshe-Falsafe-Jalase88-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011214-Amozeshe-Falsafe-Jalase87-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011213-Amozeshe-Falsafe-Jalase86-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 2312345...1020...قبلی »