ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14030425-Shabe 10 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۵ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030424-Shabe 09 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نُهم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۴ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030423-Shabe 08 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۳ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030422-Shabe 07 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۲ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030421-Shabe 06 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۱ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030420-Shabe 05 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۰ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030419-Shabe 04 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۱۹ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030418-Shabe 03 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوّم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۱۸ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030417-Shabe 02 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوّم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۱۷ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030416-Shabe 01 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب اوّل محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۱۶ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030411-Eyde Mobaheleh-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

مراسم جشن عید مباهله

حضرت آیت الله صدیقی؛ ۱۱ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030404-Eyde Ghadir-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

مراسم جشن عید غدیر خم

حضرت آیت الله صدیقی؛ ۴ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030215-Shahadate Emam Sadegh-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

مراسم شهادت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)

آیت الله صدیقی؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030115-Shabe 23 Ramazan-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب بیست و سوم ـ ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ ه.ق

آیت الله صدیقی؛ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1812345...10...قبلی »