ثقلین
TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-51-ThaqalainSite

انتخاب مجدد مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

كسى كه ابتدا بدون تحقيق از يك مجتهد تقليد كرده، آيا اكنون مى تواند به مرجع ديگرى مراجعه كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-37-ThaqalainSite

ملیت مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر ـ كه دسترسى به آنان امكان ندارد ـ جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-35-ThaqalainSite

عدالت مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا عدالت معتبر در مرجع تقليد با عدالت امام جماعت، تفاوت دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-28-ThaqalainSite

عقل و انتخاب مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا مى توان بر اساس تشخيص عقل و درايت خود، مرجع تقليد را انتخاب كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-22-ThaqalainSite

رساله مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا لازم است براى تقليد از يك مجتهد، تمام رساله او را بخوانيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-19-ThaqalainSite

انتخاب مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا شخص مى تواند بدون تحقيق، مرجع تقليد خود را انتخاب كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-12-ThaqalainSite

انتخابات و رأى مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر مرجع تقليد نسبت به دادن رأى به يك شخص خاص اظهار تمايل كند، آيا مقلد مى تواند بر خلاف آن عمل نمايد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-203-ThaqalainSite

اعلام عید از سوى چند مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

شما مى‌گوييد اگر دو نفر عادل شهادت بدهند كافى است ؛ آيا اعلام عيد از سوى چند مرجع، به اندازه دو نفر عادل نيست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-334-ThaqalainSite

فیلم تحریک همسر

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا زن و شوهر براى تحریك جنسى، مى توانند به فیلم هاى سكس و مبتذل نگاه كنند؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-333-ThaqalainSite

فیلم مجاز

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

نگاه به فیلم هاى مجاز داخلى و خارجى - كه از سوى وزارت ارشاد اجازه داده شده است - چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-332-ThaqalainSite

فیلم نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

نگاه به عكس و فیلم برخى از فامیل ها و آشنایان كه از نظر حجاب بى بند و بار و بى باك هستند، چه حكمى ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-331-ThaqalainSite

عکس کودکى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

دیدن عكس دوران كودكى زن نامحرم، در صورتى كه پوشش كافى نداشته باشند، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-330-ThaqalainSite

نگاه به دختر بچه

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا نگاه كردن به مو و بدن دختر نابالغ جایز است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-329-ThaqalainSite

نگاه به مرد

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

حكم نگاه كردن زن به بازو و آرنج مرد نامحرم چیست؟ ...

صفحه 1 از 4412345...102030...قبلی »