ثقلین
04

جلسه هجدهم – شکر

نوزدهم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
N10

جلسه هفدهم

دوازدهم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
15

جلسه شانزدهم – شکر

پنجم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
31

جلسه پانزدهم

بیست و چهارم دی ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
38

جلسه چهاردهم

چهاردهم دی ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
39

جلسه سیزدهم – شکر

شانزدهم آذرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
40

جلسه دوازدهم – شکر

نهم آذرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
44

جلسه یازدهم

دوم آذرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
46

جلسه دهم – شکر

یازدهم آبان ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
18

جلسه نهم – شکر

چهارم آبان ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
24

جلسه هشتم

بیستم مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
25

جلسه هفتم

چهاردهم مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
10

جلسه ششم – صدق

سی ام شهریورماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
27

جلسه پنجم – دیدار با پدران معزز طلاب مدرسه

چهارم شهریورماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 22 از 25« بعدی...10...2021222324...قبلی »