ثقلین
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010304-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 04 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010304-Amozeshe Falsafe-Jalase34-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 04 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14010303-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه ششم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 03 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010303-Amozeshe Falsafe-Jalase33-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و سوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 03 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Janbaz-14010302-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 02 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010302-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 02 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010302-Amozeshe Falsafe-Jalase32-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و دوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 02 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010301-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه ششم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 01 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010301-Amozeshe Falsafe-Jalase31-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 01 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Paziresh-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Sale-1401-1402-Thaqalain_IR

اطلاعیه پذیرش مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره)

سال تحصیلی 1402-1401

مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره) تحت اشراف «حضرت آیت الله صدیقی» برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱از میان دانشجویان ، کارمندان و دیگر اقشار مختلف جامعه ...

TasvirShakhes-Janbaz-14010231-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 31 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010231-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 31 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010231-Amozeshe Falsafe-Jalase30-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی اُم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 31 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Janbaz-14010228-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه سوم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 28 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 10 از 33« بعدی...89101112...2030...قبلی »