ثقلین
TasvirShakhes-TarikhEslam-259-13960519-Thaqalain-Ir

امام کاظم علیه السلام و سازمان وکالت

مقاله ای از محمد رضا جباری

سازمان وکالت، مجموعه‏اى متشکل از امامان معصوم: و عده‏اى از پیروان نزدیک و وفادار آنان بود که با همکارى یکدیگر، تشکیلات هماهنگ و منسجمی را ...