ثقلین
TS-HasanFarahanAlmaleki-15

هرج و مرج تکفیری

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

آنچه در پی می آید، نگاهی گذرا و کوتاه بر عواقب سوء تکفیر؛ و روشی است که شیخ سلفیت بنا گذاشته است، حسن فرحان مالکی ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-14

وجه تسمیه کتاب «مبلغ، نه پیامبر»

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

چرا کتاب«مبلغ، نه پیامبر» با این عنوان به چاپ رسیده است؛ حسن فرحان مالکی در پاسخ این پرسش می گوید: این وجه تسمیه از روست ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-13

نقد ناپذیری مکتب سلفیت

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

برخی از طرفداران شیخ محمد بن عبدالوهاب، به هیچ قیمتی حاضر به پذیرش عیوب و نواقص مکتب سلفیت نیستند و به دلایل و بهانه های ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-12

مناظره با مخالفانِ جواز تبرک و توسل به صالحان

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

متن پیش رو مناظره ای بین حسن فرحان مالکی، با مخالفانِ جواز تبرک و توسل به صالحان می باشد؛ که در طی آن، حسن فرحان ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-11

غلات سلفیه

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

یکی از مسائل مهم و کلیدی در بررسی مکتب وهابیت، تحلیل و شناسایایی جایگاه غلات وهابیت می باشد، که از مهره های اصلی و بعضاً ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-10

معرفی شیخ محمد بن عبد الوهاب

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

شیخ محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی مشرف التمیمی (۱۱۱۵-۱۲۰۶ق ) در سال ۱۱۱۵ در شهر عُیَینه از توابع نجد عربستان متولد گردید. پدر ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-09

سرکوب افراطی مخالفان، و تعصب شدید وهابیون

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

حسن فرحان مالکی در متن پیش رو کوشیده است تا ضمن انتقاد به تعصب شدید پیروان شیخ محمد بن عبدالوهاب - که منجر به سرکوب ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-08

رواج تکفیر

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

متن پیش رو گزارشی اجمالی از رواج تکفیر و شیوع آن در بلاد اسلامی است؛ امری که بنیان گذار آن شیخ محمد بن عبدالوهاب و ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-07

رتبه و جایگاه علمی شیخِ سلفیت، پیشوای مسلک وهابیون

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

متأسفانه برخی از پیروان شیخ محمد بن عبد الوهاب گمان می کنند وی در علم و دانش، سرآمد و یگانه‌ زمان خود بوده، و جمیع ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-06

راز انتشار اسلام، سختگیری شیخ وهابیت است!

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

حسن فرحان مالکی کوشیده است تا در متن زیر به شبهه«اگر شیخ آنان را تکفیر نکرده و با آنان نجنگیده بود، اسلام صحیح انتشار نمی ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-05

حدیث سرزنش نجد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

شیخ محمد بن عبدالوهاب بنابر حدیثی، مدعی کفر اهل نجد عراق شده و آن را برای سرزنش شیعه و معتزله، به اهل رأی تاویل می ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-04

چرا سکوت در برابر کفار و جهاد با مسلمانان؟

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

یکی از سوالات مهم و اساسی، این است که چرا شیخ تنها مسلمانان را تکفیر می کند، اما نسبت به جهاد با اهل کتاب یا ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-03

توسل به نیرنگ و تبلیغات سیاسی، حربه امروز تکفیر!

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

آنان که وهابیون را نمی شناسند، گرفتار فریب ایشان می شوند و سخن وهابیون مبنی بر اینکه «ما مسلمانان را تکفیر نمی کنیم، بلکه ما ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-02

تبادل تکفیر و ارتکاب فسق

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

در متن ذیل، حسن فرحان مالکی تلاش دارد تا علت تبادل تکفیر میان شیخ محمد بن عبدالوهاب و مخالفانش را، خروج از ضوابط و موانع ...

صفحه 3 از 512345