ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-02-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه یازدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 16 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010815-Rasael-Esteshab-Jalase-27-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و هفتم

حجت الاسلام محسنی؛ 15 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010811-Rasael-Esteshab-Jalase-26-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و ششم

حجت الاسلام محسنی؛ 11 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010810-Rasael-Esteshab-Jalase-25-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و پنجم

حجت الاسلام محسنی؛ 10 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-01-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه دهم

حجت الاسلام محسنی؛ 09 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010809-Rasael-Esteshab-Jalase-24-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و چهارم

حجت الاسلام محسنی؛ 09 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010808-Rasael Esteshab-Jalase 23-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و سوم

حجت الاسلام محسنی؛ 08 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-03-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه نُهم

حجت الاسلام محسنی؛ 03 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010802-Rasael-Esteshab-Jalase-22-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 02 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010801-Rasael Esteshab-Jalase 21-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و یکم

حجت الاسلام محسنی؛ 01 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010727-Rasael Esteshab-Jalase 20-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیستم

حجت الاسلام محسنی؛ 27 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-02-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام محسنی؛ 26 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010726-Rasael Esteshab-Jalase 19-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه نوزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 26 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010725-Rasael Esteshab-Jalase 18-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه هجدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 25 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 22« بعدی...34567...1020...قبلی »