ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-07-JangeRevayatha-Thaqalain_IR

جنگ روایتها ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 12 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990612-Shabe 14 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهاردهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 12 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-06-JangeRevayatha-Thaqalain_IR

جنگ روایتها ـ جلسه ششم

حجت الاسلام کاشانی؛ 11 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990611-Shabe 13 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سیزدهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 11 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-05-JangeRevayatha-Thaqalain_IR

جنگ روایتها ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام کاشانی؛ 10 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990610-Shabe 12 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوازدهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 10 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990609-10Moharram-TarazeDindari-Thaqalain_IR

تراز دینداری ـ جلسه دهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 09 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990608-Shabe-10-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 08 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990608-Shabe 10 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 08 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990608-09Moharram-TarazeDindari-Thaqalain_IR

تراز دینداری ـ جلسه نهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 08 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990607-Shabe-09-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 07 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990607-Shabe 09 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 07 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...

تراز دینداری ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 07 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990606-Shabe-08-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 06 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 127« بعدی...34567...102030...قبلی »