ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14010206-Shabe 25 Ramezan-Masjed Emam Sadegh-Meydane Felestin-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ ه.ق

آیت الله صدیقی؛ 06 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010205-Shabe 23 Ramazan-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ هجری شمسی

آیت الله صدیقی؛ 05 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010203-Shabe 21 Ramazan-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ هجری شمسی

آیت الله صدیقی؛ 03 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010201-Shabe 19 Ramazan-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ هجری شمسی

آیت الله صدیقی؛ 01 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010131-KhodaShenasi Falsafi-J15-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه پانزدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 31 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010130-KhodaShenasi Falsafi-J14-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهاردهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 30 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010129-KhodaShenasi Falsafi-J13-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سیزدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 29 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010128-KhodaShenasi Falsafi-J12-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه دوازدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 28 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010127-KhodaShenasi Falsafi-J11-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه یازدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 27 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010125-KhodaShenasi Falsafi-J10-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه دهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 25 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010124-KhodaShenasi Falsafi-J09-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه نُهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 24 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010123-KhodaShenasi Falsafi-J08-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه هشتم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 23 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010123-Roze 10 Ramezan-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ ه.ق

آیت الله صدیقی؛ 23 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010122-Shabe-10-Ramezan-Heyat-NoroReza-Masjed-Hoze-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ ه.ق

آیت الله صدیقی؛ 22 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1612345...10...قبلی »