ثقلین
TasvirShakhes-MaheRamezan-103-ThaqalainSite

فکر شهوانى

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

اگر در ماه رمضان، فكر و خيال شهوانى باعث حركت منى شود ؛ ولى از بيرون آمدن آن جلوگيرى گردد، روزه باطل است؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-102-ThaqalainSite

خود ارضایى

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

كسى كه بدون قصد بيرون آمدن منى در ماه رمضان، با خودش بازى كند و ناخودآگاه منى از او خارج شود ؛ آيا روزه اش ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-101-ThaqalainSite

استمنا هنگام بلوغ

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

در جوانى گاهى در ماه رمضان استمنا مى كردم ؛ ولى به هيچ وجه از حرمت آن آگاهى نداشتم و نيز نمى دانستم كه روزه ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-100-ThaqalainSite

استمناى روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

اگر كسى به عمد روزه خود را در ماه مبارك رمضان، به وسيله استمنا باطل كند، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-99-ThaqalainSite

ندانستن جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

چندين سال با حال جنابت، روزه گرفتم و نماز خواندم ؛ در حالى كه نمى دانستم جنب بايد غسل كند، تكليف من چيست؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-98-ThaqalainSite

فراموشى غسل جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

اگر در ماه رمضان، غسل جنابت را فراموش كنيم و پس از چند روز يادمان بيايد، چه تكليفى داريم؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-97-ThaqalainSite

جنابت قبل اذان

شخص جنب كه در ماه رمضان قبل از اذان صبح، به آب دسترسى ندارد، وظيفه اش چيست؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-96-ThaqalainSite

تأخیر غسل جنابت ۲

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

اگر شخصى بعد از نماز صبح، محتلم شود و تا غروب غسل نكند ؛ آيا اشكالى به روزه او وارد مى شود؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-95-ThaqalainSite

تأخیر غسل جنابت ۲

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

كسى كه پيش از اذان صبح، با حالت احتلام از خواب بيدار مى شود، آيا مى تواند تا نزديك اذان، غسل نكند و تيمم كند؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-94-ThaqalainSite

شنا کردن و فرو بردن سر زیر آب

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا شنا كردن و فرو بردن سر زير آب روزه را باطل مى كند؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-93-ThaqalainSite

فرو بردن سر در آب

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

شستن سر در زير شير آب در حال روزه، چه حكمى دارد؟ و اگر آب به اندازه اى زياد باشد كه تمام سر و گردن ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-92-ThaqalainSite

استعمال عطر براى روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

استعمال عطر براى روزه دار، در ماه رمضان چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-90-ThaqalainSite

دود و بخار

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

تنفس بخار آب در حمام، براى روزه دار چه حكمى دارد؟ آيا انسان روزه دار مى تواند به جاهايى مثل سونا كه هوا كاملاً با ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-66-ThaqalainSite

فرو بردن خلط

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا فرو بردن خلط، روزه را باطل مى كند؟ ...

صفحه 30 از 37« بعدی...1020...2829303132...قبلی »