ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-899-Thaqalain_IR

جلوگیری از اقامه نماز عید فطر توسط امام رضا علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام رضا علیه السلام

چه دلایلی باعث شد تا مأمون از اقامه نماز عید فطر توسط امام رضا(ع) جلوگیری کند؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-618

نان خوردن به نرخ روز

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «لسان المیزان» جزء 8 ص 117 و کتاب «توالی التأسیس» ص 81 ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-252-Thaqalain_IR

گفتگوی مأمون با امام جواد علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام جواد علیه السلام

آیا مأمون در حالی که با سپاهیانش به شکار می‌رفت، با امام جواد(ع) - که در آن زمان، کودکی بود - برخورد کرد و گفت‌وگوهایی ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-102-Thaqalain_IR

شیعه بودن «مأمون عباسی»

پرسش و پاسخ پیرامون امام رضا علیه السلام

آیا مأمون عباسی شیعه بوده است؟ ...