ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-128-ThaqalainSite

نظر پزشک

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

ملاك در ضرر، تشخيص پزشك است يا تشخيص خود شخص؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-127-ThaqalainSite

معیار ضرر در روزه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا احتمال ضرر، مجوز ترك روزه مىشود، يا اطمينان به ضرر لازم است؟ ميزان در مقدار ضرر چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-126-ThaqalainSite

خوردن دارو

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

بيمارى كه در طول روز تنها به خوردن چند قرص نياز دارد، در حالى كه گرفتن روزه برايش ضرر ندارد ؛ آيا خوردن تنها چند ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-125-ThaqalainSite

ضعف بدن

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

به علت درس خواندن و امتحانات، ضعف و سستى بر من غالب مىشود ؛ آيا مىتوانم روزهها را بخورم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-124-ThaqalainSite

ضعف چشم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

چشم من ضعيف است و مىترسم روزه برايم ضرر داشته باشد، تكليف من چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-123-ThaqalainSite

تنفس مصنوعى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا تنفّس مصنوعى روزه را باطل مىكند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-122-ThaqalainSite

بیماران اعصاب

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

به نظر پزشكان افرادى كه داروهاى اعصاب مصرف مىكنند نبايد گرسنه بمانند؛ در اين صورت تكليف روزه چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-121-ThaqalainSite

روزه بیمار آسمى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كسى كه به نفس تنگى شديد مبتلا شده و در روز بايد از اسپرى استفاده كند، تكليف روزه او چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-120-ThaqalainSite

روزه بیمار کلیوى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

کسى كه ناراحتى كليه دارد و بايد براى جلوگيرى از آن در طول روز، چندينبار از آب و مايعات استفاده كند، حكم روزه او چه ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-119-ThaqalainSite

زخم معده

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كسى كه مىداند يا احتمال قوى مىدهد كه اگر روزه بگيرد، به زخم معده يا سنگ مثانه دچار مىشود ؛ آيا روزه بر او واجب ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-118-ThaqalainSite

روزه بیمار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر گرفتن روزه باعث شود بيمارى ديرتر بهبود يابد، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-117-ThaqalainSite

امر به معروف روزه خوارى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر ديده شود شخصى به طور آشكار روزهخوارى مىكند، آيا امر به معروف واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-116-ThaqalainSite

روزه نزول خوار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كسى كه نزول خوار است آيا نماز و روزه او صحيح مىباشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-115-ThaqalainSite

غلط خواندن قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر در ماه رمضان آيه قرآن يا حديث را به طور سهوى غلط بخواند، تكليف روزهاش چيست؟ ...

صفحه 11 از 26« بعدی...910111213...20...قبلی »