ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-142-ThaqalainSite

روزه دختر بچه ها

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

دخترى كه به حد بلوغ رسيده، ولى به واسطه ضعف بنيه، نمىتواند روزه بگيرد و قضاى آن را تا دو سه سال به جا آورد، ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-141-ThaqalainSite

نذر روزه حائض

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

خانمى نذر كرده بود كه چند روز اول ماه شعبان را روزه بگيرد ؛ ولى در اين چند روز عادت ماهيانه شد ؛ تكليف او ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-140-ThaqalainSite

غسل حیض در ماه رمضان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر زن حائض، در ماه رمضان غسل حيض را فراموش كند و بعد از يك يا چند روز متوجه شود، آيا بايد روزهاش را قضا ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-139-ThaqalainSite

کم خونى روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كسى كه در اثر روزه گرفتن دچار كم خونى يا سردرد شديد مىشود، آيا مىتواند روزه نگيرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-138-ThaqalainSite

زن حائض

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر زن حائض در ماه رمضان، پيش از اذان صبح از حيض پاك شود، تكليف او چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-137-ThaqalainSite

قرص خوردن خانم ها

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا زنان مىتوانند براى گرفتن همه روزههاى ماه رمضان از قرص جلوگيرى استفاده كنند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-136-ThaqalainSite

جلوگیرى از عادت ماهیانه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر در ايام عادت، از قرص يا آمپول جلوگيرى استفاده كند ؛ آيا روزه او صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-135-ThaqalainSite

روزه زن شیرده

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

تكليف زنى كه شير مىدهد، چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-134-ThaqalainSite

روزه گرفتن براى زن باردار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

روزه گرفتن براى زن باردار - كه نمىداند روزه براى جنين ضرر دارد - چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-133-ThaqalainSite

زن باردار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

زن باردارى كه نتوانسته روزه بگيرد، تكليفش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-132-ThaqalainSite

مصرف دارو

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

وظيفه انسان بيمارى كه در طول روز بايد دارو مصرف كند چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-131-ThaqalainSite

احتمال مریضى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر فردى به خاطر عذرى قوى، پنجاه درصد احتمال دهد كه روزه بر او واجب نيست و به همين دليل روزه نگيرد، ولى بعدا معلوم ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-130-ThaqalainSite

منع پزشک از گرفتن روزه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر انسان شك داشته باشد كه روزه برايش ضرر دارد يا نه ؛ ولى پزشك، او را از گرفتن روزه منع مىكند، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-129-ThaqalainSite

اختلاف نظر پزشکان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر پزشكان در مورد روزه گرفتن بيمارى اختلاف نظر داشته باشند، وظيفه چيست؟ ...

صفحه 10 از 26« بعدی...89101112...20...قبلی »