ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1237-Thaqalain-IR

وقت نماز در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در چه سوره هایی از قرآن در مورد وقت نماز بحث شده است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1236-Thaqalain-IR

مراد از مفهوم صلات در قرآن کریم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مراد از مفهوم صلات که در قرآن کریم فراوان آمده است، چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1235-Thaqalain-IR

اسامی خداوند به همراه «یا»،«ال»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در چه مواردی باید استعمال اسامی خداوند به همراه "یا"،"ال"باشد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1234-Thaqalain-IR

اشاره به تعلیم و تربیت در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در کجای قرآن به تعلیم و تربیت فرزندان اشاره دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1233-Thaqalain-IR

صحت قرائت حمزه بن حبیب الزیات

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا دلیلی بر صحت قرائت حمزة بن حبیب الزیات وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1232-Thaqalain-IR

تشخیص کار نیک از بد و ناپسند با توجه به آیات ۱۰۳ و ۱۰۴ سوره کهف

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

با توجه به آیات 103 و 104 سوره کهف، راه تشخیص کار نیک از بد و ناپسند چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1231-Thaqalain-IR

منظور از «داعی که در او هیچ کژی نیست» در آیه ۱۰۸ سوره طه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در آیه 108 سوره طه منظور از «داعی که در او هیچ کژی نیست»، چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1230-Thaqalain-IR

سبب نزول سوره نور

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

سبب نزول سوره نور چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1229-Thaqalain-IR

مراد از یک روز و ده روز توقف در عالم برزخ

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مراد از یک روز و ده روز توقف در عالم برزخ چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1228-Thaqalain-IR

لقب زنان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا زنان پیامبر اکرم (ص) ام المسلمین لقب نگرفته اند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1227-Thaqalain-IR

قسم در آیه یک سوره نجم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در آیه یک سوره نجم خداوند به ستاره ای که پنهان می شود قسم یاد کرده، منظور از این قسم چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1226-Thaqalain-IR

کلمه مخلصین در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چند آیه در قرآن در مورد کلمه مخلصین وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1225-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۸ سوره نمل

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در آیه 8 سوره نمل منظور از کسی که در آتش است و کسی که اطراف آتش است چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1224-Thaqalain-IR

مقام ثبوت قرآن و مقام اثبات آن در تفسیر تسنیم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در تفسیر تسنیم به مقام ثبوت قرآن و مقام اثبات آن اشاره شده است. تفاوت این دو مقام چیست؟ ...

صفحه 30 از 287« بعدی...1020...2829303132...405060...قبلی »