ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1013-Thaqalain_IR

ایستادن به هنگام شنیدن نام «قائم» ارواحنا فداه

پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان ارواحنا فداه

1- آیا ایستادن، به هنگام شنیدن نام " قائم"، واجب است ؟ 2- آیا در این زمان هم بردن نام مخصوص امام زمان (ع) یعنی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-305

خاتم اوصیا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب العبر ج 1 ص 379 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-304

آخرین فرد از ائمه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-303

شجره نامه امام زمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-302

انکار امام زمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-301

مهدی متولد نشده است!؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-EmamZaman-ESQ-28-ThaqalainSite

چرا وقتى نام قائم(عج) مى آید، شیعیان تمام قد مى ایستند؟

پرسش و پاسخ پیرامون مهدویت؛ انتظار امام زمان(عج)

چرا وقتى نام قائم مى آید، شیعیان تمام قد مى ایستند؟ ...

TasvirShakhes-EmamZaman-ESQ-20-ThaqalainSite

چند سوال در مورد نام قائم(عج)

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف

1- آیا ایستادن، به هنگام شنیدن نام " قائم"، واجب است ؟ 2- آیا در این زمان هم بردن نام مخصوص امام زمان (ع) یعنی ...