ثقلین
TasvirShakhes-Fayyazi-Khodashenasi-Falsafi-Mahe-Ramazan-1402-Thaqalain_IR

دوره خداشناسی فلسفی ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ماه رمضان سال ۱۴۰۲

حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران؛ ۱۴ الی ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ...

TasvirShakhes-Ayatollah Ghaem Maghami-13991015-ManaviyatPajouhi-Thaqalain_IR

نشست «نسبت معنویت با دانش فلسفه اسلامی»

آیت الله قائم مقامی؛ 15 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980313-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه سی و چهارم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۳ خرداد ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980312-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه سی و سوّم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۲ خرداد ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980311-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه سی و دوّم

حضرت آیت الله فیاضی؛۱۱ خرداد ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980308-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه سی و یکم

حضرت آیت الله فیاضی؛۸ خرداد ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980307-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه سی اُم

حضرت آیت الله فیاضی؛۷ خرداد ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980305-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه بیست و نُهم

حضرت آیت الله فیاضی؛۵ خرداد ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980304-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه بیست و هشتم

حضرت آیت الله فیاضی؛۴ خرداد ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980231-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه بیست و هفتم

حضرت آیت الله فیاضی؛۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980230-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه بیست و ششم

حضرت آیت الله فیاضی؛۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980229-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه بیست و پنجم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980228-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه بیست و چهارم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980225-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

تأملاتی در فلسفه اسلامی ـ جلسه بیست و سوّم

حضرت آیت الله فیاضی؛۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3712345...102030...قبلی »