ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13970826-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیستم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 26 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohajeri-13970823-FeghhMoghoren-Thaqalain_IR

فقه مقارن ـ جلسه دوم

حجت الاسلام مهاجری؛ 23 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13970823-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – المسائل المتفرقه فی احکام الشکوک فی الصلاه – جلسه شصت و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 23 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Masomi-13970822-HokomatEslami-Thaqalain_IR

حکومت اسلامی ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام معصومی؛ 22 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970821-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه نوزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 21 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970819-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هجدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 19 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Masomi-13970815-HokomatEslami-Thaqalain_IR

حکومت اسلامی ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام معصومی؛ 15 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970814-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هفدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 14 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970812-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه شانزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 12 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970801-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه پانزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 01 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970730-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه چهاردهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 30 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970728-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه سیزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 28 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohajeri-13970725-FeghhMoghoren-02-Thaqalain_IR

فقه مقارن – جلسه دوم

حجت الاسلام مهاجری؛ 25 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13970725-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – المسائل المتفرقه فی احکام الشکوک فی الصلاه – جلسه شصت و ششم

آیت الله کاهانی؛ 25 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 2312345...1020...قبلی »