ثقلین
TasvirShakhesemamhosein111

تو کیستی؟ شده غلتان به خاک وخون بدنی

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: مفتون همدانی

تو کیستی؟ شده غلتان به خاک وخون بدنی تنی جدا ز سری و سری جدا زتنی تو کیستی؟ بدن قطعه قطعه ای که از او ...

TasvirShakhesemamhosein112

فاش ار فلک، بر آن تن بی سرگریستی‏

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: وصال شیرازی

فاش ار فلک، بر آن تن بی سرگریستی‏ ز آنروز تا به دامن محشر گریستی‏ زاشک ستاره، دیده‏ی گردون تهی شدی‏ بروی بقدر زخم تنش،‏گر ...

TasvirShakhesemamhosein113

می وزد در کربلا عطر حضور از قتلگاه

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: محمّدعلی مجاهدی (پروانه)

می وزد در کربلا عطر حضور از قتلگاه می کند انگار خورشیدی ظهور از قتلگاه برگ ریزان است و پاییزان، درین توفان رنگ کاروانی می کند ...

TasvirShakhesemamhosein116

زینب چو دید پیکری اندر میان خون

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: وصال شیرازی

زینب چو دید پیکری اندر میان خونچون آسمان و زخم تن از انجمش، فزون بی حد جراحتی، نتوان گفتنش که چندپامال پیکری، نتوان دیدنش که چون خنجر ...

TasvirShakhesEmamgosein117

مادر! بیا به حال حسینت، نظاره کن

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: صفا تویسرکانی

مادر! بیا به حال حسینت، نظاره کنیک دم نظر بر این بدن پاره پاره کن زخم تنش اگر چه بُوَد بی حساب لیکبا چشم دل، نگاه ...

TasvirShakhesemamhosein18

ای مصحف ورق ورق! ای روح پیکرم!

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

ای مصحف ورق ورق! ای روح پیکرم!آیا تویی برادر من؟ نیست باورم با آنکه در جوار تو یک عمر بوده امنشناسمت کنون که تو هستی برادرم پامال ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva02

گفتا به ناله کای تن مجروح چاک چاک!

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: مهدی خطّاط

گفتا به ناله کای تن مجروح چاک چاک!آیا تویی حسین؟ «فَیا لَتَنی فِداک»! آیا تویی برادر زینب؟ که این چنینبا پیکرر برهنه، بَرم خفته ای به ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva04

گفت: ای به خون تپیده! مکرّم برادرم!

شهادت امام حسین علیه السلام؛ میرزا یحیی مدرّس اصفهانی

گفت: ای به خون تپیده! مکرّم برادرم!  کافتاده ای به روی زمین، در برابرم  آیا تو آن حسین منی؟ کز شرف نمود  بر دوش خود ...

TasvirShakhesemamhosein1

گذار ساعتی ای شمر بد مَنِش! به منش

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: جودی خراسانی

گذار ساعتی ای شمر بد مَنِش! به منش کز آب دیده کنم چاره، زخم های تنش بده اجازه برم سویِ سایه، پیکر او که آفتاب ...

TasvirShakhesemamhosein2

اندر جهان عیان شده غوغای رستخیز

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: نیّر تبریزی

اندر جهان عیان شده غوغای رستخیزای قامت تو شور قیامت به پای خیز! زینب برت بضاعت مزجات جان به کفآورده با ترانه ی “یا ایها العزیز!” هر ...

TasvirShakhesemamhosein3

عزم رحیل چون به سر کوفیان فتاد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سید موسی سبط الشیخ

عزم رحیل چون به سر کوفیان فتاداز نو نفیر و غلغله در آسمان فتاد از کینه خصم؛عترت پاک رسول رابرد آن چنان که ره به صف ...

TasvirShakhesemamhosein4

آن جسم پاره پاره چو در خون تپان فتاد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: وصال شیرازی

 آن جسم پاره پاره چو در خون تپان فتادلشگر به خیمه گاه وی از هر کران فتاد از سوز آه و ناله ی اطفال خشک لبآتش ...

TasvirShakhesemamhosein7

چون راهشان به معرکه ی کربلا فتاد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: صباحی بیدگلی

چون راهشان به معرکه ی کربلا فتادگردون به فکر وقعه ی روز جزا فتاد اجزای چرخ منتظم از یکدگر گسیختاعضای خاک متصل از هم جدا فتاد تابان ...

TasvirShakhesemamhosein8

مرهم به زخم دل به جز از سوز آه نیست

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سید رضا هاشمی گلپایگانی

مرهم به زخم دل به جز از سوز آه نیستروزی چو روزگار من از غم سیاه نیست خواهم که سیر بینمت ، آن گه سفر رومباید ...

صفحه 1 از 1912345...10...قبلی »