ثقلین
TasvirShakhes-MoalemiZade-13991105-ElmeDini-Jalase 06-Thaqalain_IR

کارگروه علم دینی ـ جلسه ششم

حجت الاسلام استاد معلمی زاده؛ 05 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MoalemiZade-13991021-ElmeDini-Jalase 05-Thaqalain_IR

کارگروه علم دینی ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام استاد معلمی زاده؛ 21 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MoalemiZade-13991007-ElmeDini-Jalase 04-Thaqalain_IR

کارگروه علم دینی ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام استاد معلمی زاده؛ 07 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MoalemiZade-13990923-ElmeDini-Jalase 03-Thaqalain_IR

کارگروه علم دینی ـ جلسه سوم

حجت الاسلام استاد معلمی زاده؛ 23 آذر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MoalemiZade-13990825-ElmeDini-Jalase 02-Thaqalain_IR

کارگروه علم دینی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام استاد معلمی زاده؛ 25 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MoalemiZade-13990818-ElmeDini-Jalase 01-Thaqalain_IR

کارگروه علم دینی ـ جلسه اول

حجت الاسلام استاد معلمی زاده؛ 18 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-EelmVaDin-24-ThaqalainSite

علم دینی و علم سکولار

پرسش و پاسخ پیرامون علم و دین

ما چه نیازی به گفت وگو از علم دینی داریم؟ آیا اکنون با وجود دولت و حکومت اسلامی چنین بحثی ضروری است؟ ...