ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-607-Thaqalain-IR

معرفی سهل بن عبد الله تستری و عقاید

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

سهل بن عبد الله تستری که بود و چه عقایدی داشت؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-124-Thaqalain-IR

شباهت عقاید شیعه و اهل سنت با آیات قرآنی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا به نظر می‌رسد نسبت به عقاید شیعیان، عقاید اهل‌سنت، هم‌خوانی بیشتری با ظاهر آیات قرآن دارد؟! ...

TasvirShakhes-WTNPP-385-ThaqalainSite

حقیقه بداء در عقائد شیعه

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

بداء ، در عقيده شيعي به چه معنايي است ؟ و آيا دليلي بر اثبات اين اعتقاد ، در كتب اهل سنت و وهابیت يافت ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen78

فرار وهابی ها از عقاید بنیانگذار وهابیت!

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

کارشناس شبکه وهابی کلمه اظهار داشت که ما به اعتقادات ابن تیمیه، قائل نیستیم پس به ما وهابی نگویید! ...

صفحه 5 از 512345