ثقلین
TasvirShakhes-DAB-06-32-ThaqalainSite

فرازمندی های قرآن در دعای ختم قرآن امام سجاد(علیه السلام)

مقاله ای از حسن پویا

قرآن کتاب روشنی و روشنی آفرین، کتاب زندگی و زندگان، با انسان سخن می گوید و او را با فراز و فرود خود، بالا و ...

TasvirShakhes-DAB-06-32-ThaqalainSite

تجلی قرآن در سیره عملی امام سجاد(علیه السلام)

مقاله ای از مرضیه محمدزاده

روایات بسیاری از پرستش خدا،زهد وعبادت،محاسبه نفس،عفو و گذشت،نرم خویی و مهربانی،احسان ونیکی،سخاوتمندی،دستگیری مستمندان،پرهیزکاری و...امامسجاد (علیه السلام) گفته و برصفات و رفتارهای اخلاقی ایشان تاکید ...

TasvirShakhes-DAB-06-43-ThaqalainSite

تجربه تفسیر و امام سجاد (ع)

مقاله ای از علي شيرواني

یکی از اقسام مهم تجزیه دینی، تجزیه «تفسیری» است. این مقاله با روشی توصیفی_تحلیلی، این قسم از تجارب دینی را با تأمل بر نیایش های ...

mqav-06-03

قرآن، از چشم‏انداز صحیفه سجّادیّه

مقاله ای از عباس علی حیدری درباره امام زین العابدین علیه السلام و قرآن

مسلّم است که ائمّه معصومین علیهم‏السلام به عنوان راسخون در علم، رسالت تبیین و تفسیر آیات قرآن کریم را به عهده داشتند، به طورى که ...

mqav-06-02

فروغ قرآن در نگاه امام چهارم

مقاله ای از عباس كوثرى درباره امام سجاد علیه السلام و قرآن

چه خوش است صوت قرآن ×××ز تو دلربا شنيدن به رخت نظاره كردن ×××سخن خدا شنيدن قرآن نمونه كامل آميختگى اعجاز تكوين و تشريع است ...