ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-243-Thaqalain-IR

حقیقت «روز» و «شب»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

حقیقت «روز» و «شب» چیست؟ چرا شب برای عبادت، مناسب‌تر است؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-11-ThaqalainSite

نشاط در عبادت

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

چه عواملى موجب لذّت بخش شدن عبادت و نماز مى شود و سرور و نشاط معنوى در انسان ايجاد مى كند؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-45-ThaqalainSite

لذت بردن از عبادت

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

با توجه به اين كه ذكر شده انسان فطرتا عبادت را دوست دارد، چرا ما از عبادت هاى خود لذت نمى بريم؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-25-ThaqalainSite

عبادت فردى و اجتماعى

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

عبادت فردى ما را زودتر به كمال مى رساند يا عبادت اجتماعى؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-251-ThaqalainSite

حکم و حاکم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

منظور از حاكم و حكم او در مسئله رؤيت ماه چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-250-ThaqalainSite

اتحاد افق

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

منظور از اتحاد افق چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-249-ThaqalainSite

فقیر شرعى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

فقير از نظر شرعى به چه كسى گفته مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-248-ThaqalainSite

روزه سکوت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

روزه سكوت چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-247-ThaqalainSite

روزه یوم الشک

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

روزه يوم الشك چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-246-ThaqalainSite

انواع کفّاره روزه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

چند نوع كفّاره روزه وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-245-ThaqalainSite

کفّاره جمع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كّفاره جمع چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-244-ThaqalainSite

کفّاره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كفّاره چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-243-ThaqalainSite

مد و طعام

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

منظور از مد و طعام در كفّاره روزه چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-242-ThaqalainSite

قضاى روزه بیمار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كسى كه چند سال مريض بوده و نتوانسته روزه ماه رمضان و قضاى آن را به‌جا آورد، تكليفش چيست؟ ...

صفحه 1 از 3212345...102030...قبلی »